GLOBE BADANIA KLINICZNE Spółka z o.o. ul. Kusocińskiego 3A 
57-300 Kłodzko NIP: 8831858161 e-mail: biuro@globebadania.pl tel: +48 74 661 89 29