Centrum badań klinicznych Globe

Globe Badania Kliniczne prowadzi prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji przestrzegając zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCP), które określają sposób planowania i prowadzenia badania klinicznego, zasady monitorowania i nadzoru nad badaniem, zasady prowadzenia dokumentacji oraz sposób przeprowadzenia analizy danych i przekazywania wyników badań klinicznych w formie raportu.
Badania kliniczne prowadzone są w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa środków farmakologicznych, a następnie rejestracji produktów leczniczych i dopuszczenia ich do obrotu na rynku farmaceutycznym.

Wszystkie badania prowadzone przez naszą firmę prowadzone są zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez Komisję Bioetyczną i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

Przygotowujemy i szkolimy ośrodki medyczne i pracujący w nim personel do realizacji projektów badawczych w wielu obszarach terapeutycznych. Dobro pacjenta jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa, a uzyskane dane muszą być wiarygodne i dokładne.

Ośrodek badań klinicznych Globe Badania Kliniczne

Zgodna współpraca firm farmaceutycznych, lekarzy specjalistów oraz samych pacjentów może przynieść satysfakcjonujące wyniki w zakresie nowych terapii leczniczych. Docelowo badania kliniczne zmierzają do poprawy komfortu życia wielu osób, chorujących na choroby przewlekłe.

Ośrodek badań klinicznych Globe Badania Kliniczne powstał z myślą o tym, aby umożliwić zarówno przedstawicielom świata medycyny, jak i pacjentom dostęp do nowych metod leczenia. Oferujemy możliwość współpracy i udział w rozwoju medycyny.

Czym zajmuje się ośrodek Globe Badania Kliniczne?

To kompleksowy ośrodek, w którym prowadzi się prace badawczo-rozwojowe, z udziałem profesjonalnej kadry medycznej i zaangażowanych w rozwój medycyny, pracowników administracji badań klinicznych. Celem badań jest ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, które mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku farmaceutycznym.

W ośrodku prowadzona jest m.in.:

 • analiza danych diagnostycznych pacjentów,
 • przygotowywana dokumentacja dla firm farmaceutycznych,
 • edukacja pacjentów z zakresu badań klinicznych,

Dzięki stałemu zaangażowaniu ośrodka Globe Badania Kliniczne, w poszukiwanie nowych form terapii, pacjenci z przewlekłymi, trudnymi do zdiagnozowania chorobami, biorący udział w badaniu klinicznym, otrzymują dostęp do:

 • sprzętu diagnostycznego, pozwalającego ocenić stan zdrowia;
 • pogłębionej, kompleksowej diagnostyki swojego stanu zdrowia,
 • całodobowej, telefonicznej opieki lekarskiej i możliwości zgłaszania na bieżąco swojego stanu zdrowia i objawów, jakie towarzyszą podczas zastosowania wdrożonego sposobu leczenia,
 • terapię preparatami nowej generacji.

Dlaczego warto korzystać z badań klinicznych?

Ośrodek Globe badania kliniczne zapewnia:

 1. Całodobowe, zgodnie z wytycznymi protokołu badania, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, biorącego udział w badaniu klinicznym.
 2. Stały dostęp do lekarzy specjalistów biorących udział w badaniu.
 3. Podczas terapii w pełni przestrzegane są zasady GCP, czyli Dobrych Praktyk Badań Klinicznych.
 4. Wszystkie badania prowadzone w ośrodku Globe Badania Kliniczne zostały zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.
 5. Dla zespołu medycznego w Globe Badania Kliniczne, dobro pacjenta ma wartość nadrzędną w stosunku do korzyści dla nauki i społeczeństwa, jakie miałyby przynieść badania kliniczne.

Kto jest zaangażowany w udział w badaniach klinicznych?

Do udziału w badaniach klinicznych, zespół medyczny ośrodka Globe Badania Kliniczne, zaprasza wszystkie osoby, u których została postawiona diagnoza, w zakresie chorób, w jakich obecnie ośrodek prowadzi badania. (patrz tutaj).

W skład personelu medycznego i administracyjnego, który bierze udział w programach medycznych w ośrodku Globe Badania Kliniczne zalicza się: zespół badaczy, pielęgniarek, koordynatorów badań klinicznych, farmaceutę, fizjoterapeutów i pracowników administracji. Wszyscy mają doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, posiadają ukończone szkolenia GCP oraz szkolenia postępowania z materiałami biologicznymi IATA.