Prawa Uczestnika badania klinicznego

Prawa Uczestnika badania klinicznego
Wśród najważniejszych praw uczestnika badania klinicznego warto wymienić:
  • Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu. Jeżeli są one niezrozumiałe ma prawo uzyskania dalszych wyjaśnień od lekarza i personelu współpracującego z badaczem
  • Konieczna jest dobrowolna zgoda pacjenta na udział w badaniu. Pacjent ma prawo do odmowy udziału
  • Pacjent ma prawo do wycofania się w każdym momencie z badania bez ponoszenia konsekwencji
  • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania
  • Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych
  • Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących testowanego leku, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję w badaniu
Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Wszelkie koszty leczenia (koszt badanych leków, specjalistycznych badań oraz opieki lekarskiej) ponosi sponsor badania.