Znaczenie badań klinicznych w GLOBE BADANIA KLINICZNE

Znaczenie badań klinicznych w GLOBE BADANIA KLINICZNE

Od dziesięcioleci mamy dostęp do wielu skutecznych, innowacyjnych leków i szczepionek które służą ludziom na całym świecie. Tworzenie nowoczesnych leków to proces bardzo złożony w którym współpracują ze sobą naukowcy, laboratoria badawcze, koncerny farmaceutyczne tworząc partnerstwa w ramach których realizowane są w GLOBE badania kliniczne z udziałem lekarzy oraz pacjentów. Współpraca wszystkich stron w całym złożonym i skomplikowanym procesie badawczym wymaga przestrzegania ściśle określonych procedur i jest na każdym etapie jawna.