Badania Kliniczne

Atutem całego zespołu badawczego GLOBE Badania Kliniczne jest wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu badań klinicznych oraz szeroki zakres i wysoka jakość oferowanych usług obejmujących koordynację oraz zarządzanie całym procesem związanym z prowadzeniem badań klinicznych.

Dysponujemy znaczącym potencjałem badawczym, bazą ponad 120 tysięcy pacjentów, własnymi placówkami badawczymi wyposażonymi w niezbędny do badań sprzęt oraz wyszkolonym zgodnie z zasadami GCP personelem.