Badania Kliniczne

Atutem całego zespołu badawczego GLOBE Badania Kliniczne jest wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu badań klinicznych oraz szeroki zakres i wysoka jakość oferowanych usług obejmujących koordynację oraz zarządzanie całym procesem związanym z prowadzeniem badań klinicznych.

Dysponujemy znaczącym potencjałem badawczym, bazą ponad 120 tysięcy pacjentów, własnymi placówkami badawczymi wyposażonymi w niezbędny do badań sprzęt oraz wyszkolonym zgodnie z zasadami GCP personelem.

Kompleksowe badania kliniczne w Globe Badania Kliniczne

Badania kliniczne w ośrodku Globe Badania Kliniczne to działalność badawczo-rozwojowa prowadzona w Polsce, na Dolnym Śląsku, która powstała ze szczerej chęci do zmiany otaczającego świata na lepsze. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników oraz ich kompetencjach w obszarze ochrony zdrowia. Podczas swojej pracy przestrzegamy ściśle określonych procedur. Szczególny nacisk kładziemy na pracę zgodnie z przyjętymi standardami etycznymi.

Wyznacznik naszego standardu pracy stanowią zasady zawarte w Good Clinical Practice (GCP). Fazy badań klinicznych, przez które musi przejść testowana substancja, planowanie, monitorowanie badania, postępowanie z dokumentacją, to tylko niektóre wytyczne zawarte w GCP.W ten sposób weryfikujemy skuteczność oraz bezpieczeństwo środków farmakologicznych, dzięki czemu mogą one zostać zarejestrowane jako produkty lecznicze i dopuszczone do obrotu na rynku farmaceutycznym.

Tworzenie nowych leków oraz szczepionek stanowi bardzo złożony proces. Wymaga on ścisłej współpracy naukowców, laboratoriów badawczych oraz koncernów farmaceutycznych, w trakcie każdej fazy badań klinicznych. W ramach takiego partnerstwa działamy również my, ośrodek Globe Badania Kliniczne, angażując doświadczonych lekarzy oraz pacjentów.

Nasz główny ośrodek badań klinicznych mieści się w Kłodzku. Posiadamy filię w Wałbrzychu i współpracujemy także z innymi placówkami zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W ich skład wchodzą ośrodki CRO i międzynarodowe koncerny farmaceutyczne.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Prowadzone przez nas badania kliniczne nad nowymi cząsteczkami gwarantują:

 • poprawię standardów opieki medycznej,
 • współfinansowanie świadczeń zdrowotnych
 • odgrywamy znaczącą rolę w przedłużeniu lub poprawie jakości życia wielu ludzi na całym świecie,
 • zwiększamy świadomość zdrowotną pacjentów,
 • rozwój i innowacyjność polskiej gospodarki,
 • rozwój firm farmaceutycznych,

Stawiamy na innowację oraz kreatywność, mając wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu badań klinicznych. Jako partner przodujących firm farmaceutycznych oraz ośrodków CRO stale inwestujemy czas oraz środki w naszą wiedzę i rozwój. Nieprzerwanie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, angażując ich w liczne projekty kliniczne.

Oferujemy szeroki zakres badań klinicznych o wysokiej jakości. Od początku do końca koordynujemy i zarządzamy całym procesem towarzyszącym ich prowadzeniu. Jesteśmy gotowi realizować badania z wielu różnych obszarów terapeutycznych, takich jak:

 • dermatologia,
 • diabetologia,
 • gastrologia,
 • kardiologia,
 • neurologia,
 • reumatologia,
 • psychiatria,
 • traumatologia,
 • choroby wewnętrzne.

Posiadamy duży potencjał badawczy oraz współtworzymy bazę danych ponad 120 tysięcy pacjentów. Mamy również własne placówki badawcze, które wyposażono w profesjonalny sprzęt medyczny. Nasz personel reprezentuje wykwalifikowana kadra lekarska i naukowa z terenu południowej Polski. Kadra medyczna jest wyszkolona zgodnie z zasadami GCP.

Czym charakteryzują się przeprowadzane przez nas testy kliniczne?

W kwestii takiej jak badania kliniczne firmy mogą prezentować różny standard usług. W naszym przypadku wyznacznik poziomu pracy stanowi stosowanie się do zasad etyki i szczegółowych międzynarodowych standardów prawidłowego prowadzenia badań klinicznych zawartych w Good Clinical Practise. Obecnie istniejące, międzynarodowe dokumenty dotyczące etyki badań klinicznych, to oprócz GCP: Kodeks Norymberski, Deklaracja Helsińska i Raport Belmoncki.

W kwestii takiej jak badania kliniczne, fazy testowe mają szczególne znaczenie. Zawsze pozostajemy pod nadzorem firm CRO weryfikującej przebieg badania. Monitorowanie badań klinicznych dotyczy ich całego czasu trwania. Podstawą do prowadzenia badania klinicznego i jego monitorowania jest protokół badania klinicznego, który musi zostać zatwierdzony przez komisję bioetyczną.

Nasi pacjenci mają szansę na skorzystanie z nowoczesnych metod leczniczych na etapie badań klinicznych. Każdy pacjent podlega szczegółowym kryteriom kwalifikacyjnym. W trakcie terapii lekarz skrupulatnie sprawdza i konsultuje stan zdrowia pacjenta. To gwarant bezpieczeństwa pacjenta, dzięki któremu możliwe jest zwiększanie dostępu do skutecznych, bezpiecznych i nowoczesnych terapii leczniczych lub potrzebnych produktów medycznych. Sponsor badania pokrywa wszystkie koszty związane ze stosowaną terapią, badaniami diagnostycznymi oraz opieką lekarską i pielęgniarską, wyszczególnioną w protokole badania klinicznego. Dodatkowo, wszystkie wyniki badań są nieodpłatnie przekazywane pacjentowi.