GLOBE BADANIA KLINICZNE Spółka z o.o.
ul. Kusocińskiego 3A 57-300 Kłodzko
NIP: 8831858161
e-mail: biuro@globebadania.pl
tel: +48 74 661 89 29

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Pan Michał Rygiel
e-mail: kontakt@dpo24.pl

Contact us