Firma

Badania kliniczne prowadzone przez GLOBE zwiększają dostęp pacjenta do nowoczesnych terapii, przyczyniają się do zwiększenia świadomości zdrowotnej pacjentów, do poprawy standardów opieki medycznej, pomagają współfinansować świadczenia zdrowotne oraz zwiększają innowacyjność polskiej gospodarki.

Prowadzone są w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa środków farmakologicznych, a następnie rejestracji produktów leczniczych i dopuszczenia ich do obrotu na rynku farmaceutycznym.

Nasza działalność badawczo – rozwojowa gwarantuje firmom farmaceutycznym skuteczny rozwój w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego a dzięki badaniom klinicznym nad nowymi cząsteczkami, bezpieczne i nowoczesne terapie ratują, pozwalają na przedłużenie i poprawę jakości życia wielu pacjentom na całym świecie.