Strefa CRO

Globe Badania Kliniczne jest kompetentnym partnerem dla wszystkich ośrodków CRO. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu, prowadzeniu i realizacji badań klinicznych w wielu obszarach terapeutycznych.

Nasi badacze – lekarze specjaliści oraz pracownicy naukowi stale podnoszą swoje wysokie kwalifikacje angażując się w prace naukowe oraz kliniczne w najnowszych badaniach nad lekami biologicznymi. Dysponujemy znacznym potencjałem badawczym, bazą ponad 120 tysięcy pacjentów, własnymi placówkami badawczymi wyposażonymi w niezbędny do badań sprzęt oraz wyszkolonym zgodnie z zasadami GCP personelem. Współpracujemy z wieloma placówkami medycznymi oraz kadrą lekarską na terenie Polski południowej.