Współpraca z placówkami

Globe Badania Kliniczne jest kompetentnym partnerem dla wszystkich ośrodków CRO oraz krajowych i międzynarodowych koncernów farmaceutycznych.

Posiadamy swoje placówki badawcze oraz współpracujemy z wieloma placówkami medycznymi oraz kadrą lekarską i naukową na terenie Polski południowej.

Mając na uwadze możliwy wkład w światowy rozwój ochrony zdrowia w zakresie prowadzenia badań klinicznych nad nowymi cząsteczkami, zapraszamy do współpracy wszystkie placówki medyczne oraz lekarzy specjalistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań klinicznych.