GLOBE BADANIA KLINICZNE Spółka z o.o.
ul. Kusocińskiego 3A 57-300 Kłodzko
NIP: 8831858161
e-mail: biuro@globebadania.pl
tel: +48 74 661 89 29

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Pan Paweł Domagała
e-mail: kontakt@dpo24.pl

 

Osoba ds. kontaktów z ośrodkami CRO

Wiceprezes Zarządu

Piotr Nawrot

telefon +48 530 129 518,

email piotr.nawrot@globebadania.pl

 

Prokurent

Kierownik Ośrodka

Anna Jachna

Telefon +48 530 324 329

email anna.jachna@globebadania.pl

Skontaktuj się z nami