Globe Badania Kliniczne prowadzi prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji przestrzegając zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCP), które określają sposób planowania i prowadzenia badania klinicznego, zasady monitorowania i nadzoru nad badaniem, zasady prowadzenia dokumentacji oraz sposób przeprowadzenia analizy danych i przekazywania wyników badań klinicznych w formie raportu.
Badania kliniczne prowadzone są w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa środków farmakologicznych, a następnie rejestracji produktów leczniczych i dopuszczenia ich do obrotu na rynku farmaceutycznym.
Wszystkie badania prowadzone przez naszą firmę prowadzone są zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez Komisję Bioetyczną i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.
Przygotowujemy i szkolimy ośrodki medyczne i pracujący w nim personel do realizacji projektów badawczych w wielu obszarach terapeutycznych.
Dobro pacjenta jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa, a uzyskane dane muszą być wiarygodne i dokładne.
Strefa CRO

Globe Badania Kliniczne jest kompetentnym partnerem dla wszystkich ośrodków CRO. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu, prowadzeniu i realizacji badań klinicznych w wielu obszarach terapeutycznych. Nasi badacze – lekarze specjaliści oraz pracownicy naukowi stale podnoszą swoje wysokie kwalifikacje angażując się w prace naukowe oraz kliniczne w najnowszych badaniach nad lekami biologicznymi.

Strefa CRO

Globe Badania Kliniczne jest kompetentnym partnerem dla wszystkich ośrodków CRO. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu, prowadzeniu i realizacji badań klinicznych w wielu obszarach terapeutycznych. Nasi badacze – lekarze specjaliści oraz pracownicy naukowi stale podnoszą swoje wysokie kwalifikacje angażując się w prace naukowe oraz kliniczne w najnowszych badaniach nad lekami biologicznymi.

Strefa lekarza

Zespół badawczo – naukowy Globe Badania Kliniczne to doświadczeni lekarze specjaliści oraz pracownicy naukowi posiadający duże doświadczenie w projektach badawczych dla kluczowych ośrodków CRO oraz wielu międzynarodowych firm farmaceutycznych. Zapraszamy do współpracy lekarzy specjalistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań klinicznych oraz tych, którzy chcą zdobywać takie doświadczenie wspólnie z nami.

Strefa lekarza

Zespół badawczo – naukowy Globe Badania Kliniczne to doświadczeni lekarze specjaliści oraz pracownicy naukowi posiadający duże doświadczenie w projektach badawczych dla kluczowych ośrodków CRO oraz wielu międzynarodowych firm farmaceutycznych. Zapraszamy do współpracy lekarzy specjalistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań klinicznych oraz tych, którzy chcą zdobywać takie doświadczenie wspólnie z nami.

Strefa pacjenta

GLOBE Badania Kliniczne realizuje badania kliniczne w wielu obszarach terapeutycznych będąc kluczowym partnerem ośrodków CRO oraz wiodących koncernów farmaceutycznych. Nasza wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna i naukowa posiada duże doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań klinicznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów chcących wziąć udział w badaniu klinicznym do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Strefa pacjenta

GLOBE Badania Kliniczne realizuje badania kliniczne w wielu obszarach terapeutycznych będąc kluczowym partnerem ośrodków CRO oraz wiodących koncernów farmaceutycznych. Nasza wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna i naukowa posiada duże doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań klinicznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów chcących wziąć udział w badaniu klinicznym do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.